music, vocal & all instruments by Hiroszyma

directed by Weronika Szyma

cast Klaudia Bochniak

 camera by Dominik Czerski, Weronika Szyma

edited by Filip Dziuba

Back to Top